Khi truy cập namthihouse.vn, bạn sẽ được đề nghị đăng ký tài khoản thành viên hoặc cung cấp thông tin liên lạc bao gồm họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại để đặt vé và mua sắm trực tuyến. Vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật để giúp cho quá trình thanh toán và giao nhận hàng được nhanh chóng và suôn sẻ. Bạn vui lòng kiểm tra kỹ lại các thông tin này trước khi thực hiện thanh toán.

Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin mà bạn cung cấp để phục vụ quá trình mua sắm của bạn và nâng cao chất lượng dịch vụ tại namthihouse.vn.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ trường hợp phải cung cấp theo yêu cầu pháp luật.
Chúng tôi sử dụng một số biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân và tài khoản của bạn.
Vui lòng tự quản lý thông tin tài khoản cũng như mật khẩu của bạn, và thông báo ngay với chúng tôi trong trường hợp tài khoản của bạn bị truy cập trái phép.
Bạn không được phép sử dụng nội dung, hình ảnh hay bất kỳ phần nào của website này nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản.
Bạn tuyệt đối không được thực hiện hay khuyến khích việc can thiệp thay đổi dữ liệu hoặc xâm nhập hệ thống máy chủ của namthihouse.vn.