100 KHOẢNH KHẮC THIÊN TÀI LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI (BC)

100 KHOẢNH KHẮC THIÊN TÀI LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI (BC)

Dịch giả:
Bùi Thị Thái Dương
Số trang:
144 trang
Quy cách:
24x27 cm

100 KHOẢNH KHẮC THIÊN TÀI LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI (BC)

Dịch giả: Bùi Thị Thái Dương
Số trang: 144 trang
Quy cách: 24x27 cm
Không còn gì quý giá hơn việc ý tưởng hay đến đúng thời điểm: một khoảnh khắc thiên tài đúng nghĩa! Và đây, quyển sách này tuyển chọn 100 khoảnh khắc thiên tài đã làm thay đổi lịch sử loài người chúng ta. Một số đến từ những bộ óc vĩ đại, như các phát minh của Galileo, Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Marie Curie và Antoine Lavoisier. Một số khác, khiêm tốn hơn, xuất phát từ sự tình cờ hoặc nhu cầu. Một số nữa là sự tỏa sáng sau nhiều năm học tập và nghiên cứu. Tất cả những phát minh đó đều có điều đáng để chúng ta học tập: ý tưởng hay ở ngay quanh ta, nhưng cần phải có sự chuẩn bị để chớp được lấy chúng. …một chuỗi các phát minh. Với ý tưởng và hình ảnh hấp dẫn, khoảnh khắc thiên tài hiện lên dường như cực đơn giản dưới ngòi bút của Luca Novelli, nhưng rõ ràng trên thực tế không hề như thế.