Âm Nhạc Học Và Hành

Âm Nhạc Học Và Hành

Dịch giả:
Số trang:
274 trang
Quy cách:
16 x 24 cm

Âm Nhạc Học Và Hành

Dịch giả:
Số trang: 274 trang
Quy cách: 16 x 24 cm

Âm Nhạc Học Và Hành là những chia sẻ của nhạc sĩ Phạm Duy vầ âm nhạc. Cuốn sách đi sâu vào nhạc lý, cũng như những kinh nghiệm của ông trong quá trình nghiên cứu, học hỏi để từ sự học đó mà soạn ra cái được gọi là “nhạc Phạm Duy”; từ thời kỳ đầu tiên Đi tìm giai điệu - bởi căn bản của âm nhạc là giai điệu, cho đến việc quan sát, ứng dụng những chất liệu cuộc sống, chất liệu dân gian vào ca khúc của mình.