Ba Đồng Ghi-nê

Ba Đồng Ghi-nê

Dịch giả:
Nguyễn Thành Nhân
Số trang:
319 trang
Quy cách:
13 x 20.5 cm

Ba Đồng Ghi-nê

Dịch giả: Nguyễn Thành Nhân
Số trang: 319 trang
Quy cách: 13 x 20.5 cm
Toàn tập tiểu luận được cấu trúc như một lá thư phúc đáp cho một quý ông tri thức yêu cầu bà góp ý về phương cách ngăn chặn chiến tranh và cũng đề xuất một số biện pháp để thực hiện điều đó. Để đáp ứng điều đó, tác giả lần lượt đưa ra những luận điểm với giọng văn hơi ngoa dụ, dí dỏm, đậm chất châm biếm, nhưng vô cùng logic trong lập luận. Tác phẩm được chia thành ba chương, mỗi chương giải quyết một vấn đề: - Làm cách nào để ngăn chặn chiến tranh? - Vì sao chính phủ không hỗ trợ cho công tác giáo dục phụ nữ? - Vì sao phụ nữ không được tham gia làm việc ở những ngành nghề chuyên môn?