Bài Thơ Của Một Người Yêu Nước Mình

Bài Thơ Của Một Người Yêu Nước Mình

Dịch giả:
Số trang:
210 trang
Quy cách:
14 x 20.5 cm

Bài Thơ Của Một Người Yêu Nước Mình

Dịch giả:
Số trang: 210 trang
Quy cách: 14 x 20.5 cm

"Thơ của Trần Vàng Sao chính là cuộc đời ông. Thơ ông hiện ra như chính áo quần ông, tóc tai ông, hơi thở ông, ánh mắt ông, giọng nói ông, cảm giác ông, mồ hôi ông, đau đớn ông, giận dữ ông, giày vò ông, tuyệt vọng ông, khát vọng ô và nhịp đập trái tim ông là thứ kỳ diệu nhất gắn kết toàn bộ những gì thuộc về ông để vang lên thành thi ca. Bởi thế, thơ ông chân thực và mãnh liệt như máu chảy trong huyết quản ông."