Bản Sắc-Nhu Cầu Phẩm Giá Và Chính Trị Phẫn Nộ

Bản Sắc-Nhu Cầu Phẩm Giá Và Chính Trị Phẫn Nộ

Dịch giả:
Khắc Giang; Quang Thái; Bảo Linh
Số trang:
256 trang
Quy cách:
16 x 24 cm

Bản Sắc-Nhu Cầu Phẩm Giá Và Chính Trị Phẫn Nộ

Dịch giả: Khắc Giang; Quang Thái; Bảo Linh
Số trang: 256 trang
Quy cách: 16 x 24 cm

Francis Fukuyama từng dự đoán rằng nước Mỹ sẽ bị các nhóm lợi ích đầy quyền lực nắm giữ. Lời tiên đoán của ông được chứng thực khi có sự trỗi dậy của một loạt thế lực phi chính trị, có khuynh hướng đe dọa gây mất ổn định cho trật tự toàn thế giới.

Nhu cầu được công nhận về bản sắc là yếu tố chủ đạo, có thể bao gồm rất nhiều hiện tượng đang diễn ra trong chính trị thế giới ngày nay. Sự công nhận phổ quát - tạo nền móng cho nền dân chủ tự do - vẫn không ngừng bị thách thức bởi các hình thái hạn hẹp hơn, đó là sự công nhận dựa trên quốc gia, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, dân tộc, giới tính, tất cả gây nên chủ nghĩa dân túy chống-nhập-cư, sự bùng phát của Đạo Hồi chính-trị-hóa, “chủ nghĩa tự do bản sắc” chống đối tại các trường đại học và sự xuất hiện của chủ nghĩa dân tộc da trắng.

Bản sắc là cuốn sách cần thiết và cấp thiết, mang đến một lời cảnh báo sắc sảo: nếu không lý giải được bản sắc con người, chúng ta sẽ tự đẩy mình đến tình trạng xung đột triền miên.