Bạn văn bạn mình - Bạn văn

Bạn văn bạn mình - Bạn văn

Dịch giả:
Số trang:
228 trang
Quy cách:
14 x 22.5 cm

Bạn văn bạn mình - Bạn văn

Dịch giả:
Số trang: 228 trang
Quy cách: 14 x 22.5 cm

Hơn 200 trang sách với 49 bài viết, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã tạo nên một góc nhìn riêng về các “bạn văn” của mình: Xuân Diệu, Trần Dần, Bảo Sinh, Trọng Đài, Nguyễn Khải, Trần Vàng Sao, Nguyễn Trọng Tạo, Trần Đăng Khoa, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Minh Châu, Bảo Ninh, Xuân Sách, Bùi Giáng, Hoàng Cầm, Phùng Quán… Chỉ qua vài dòng diễn tả cử chỉ hay câu nói cửa miệng: “tôốk lắm tôốk lắm”, “âu chầu”, “may chi nỏ” là độc giả đã thấy được “chất” của một văn nghệ sĩ nào đó, và những người trong giới thì phải bật cười ha ha khi nhận ra đặc điểm của người bạn văn qua giọng kể rất hài hước tếu táo mà thấm của nhà văn Nguyễn Quang Lập.