Bạn văn bạn mình - Đốt lò hương cũ

Bạn văn bạn mình - Đốt lò hương cũ

Dịch giả:
Số trang:
160 trang
Quy cách:
14 x 22,5 cm

Bạn văn bạn mình - Đốt lò hương cũ

Dịch giả:
Số trang: 160 trang
Quy cách: 14 x 22,5 cm

Quyển Đốt lò hương cũ được xem là sáng tác cuối cùng của cố thi sĩ Đinh Hùng. Ông đã viết quyển này để tưởng niệm những văn, thi sĩ mà ông quen biết trong suốt thời gian lăn lộn trong nghiệp thi văn. Những Tản Đà, Thạch Lam, Bích Khê đều được ông nhắc nhở trong những trang sách này, và đâu đâu cũng bàng bạc lời tiếc thương những người đã khuất, những người mà ông cho là “không bao giờ chết” vì họ chết đi nhưng vẫn sống trong lòng độc giả, vẫn sống trong tâm tư những thi, văn sĩ còn sống.” Lửa Thiêng (1971) Ẩn bản này in theo bản Đốt lò hương cũ của Nhà xuất bản Lửa Thiêng, 1971.