Bạn văn bạn mình - Phê bình và cảo luận

Bạn văn bạn mình - Phê bình và cảo luận

Dịch giả:
Số trang:
144 trang
Quy cách:
14 x 22.5 cm

Bạn văn bạn mình - Phê bình và cảo luận

Dịch giả:
Số trang: 144 trang
Quy cách: 14 x 22.5 cm

Cuốn sách này được in theo bản in lần đầu năm 1933 của Nam Kỳ Thư Quán, giữ nguyên chính tả theo bản in đó. Bởi đây là cuốn sách phê bình văn học đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ và Thiếu Sơn được coi là một trong những người mở đầu cho nền phê bình văn học nước nhà, việc giữ nguyên có dụng ý để bạn đọc hình dung sự biến đổi và phát triển của chữ quốc ngữ từ bấy đến nay. Phê bình và cảo luận còn một số yếu tố “mở đầu” nữa, chẳng hạn, tác giả bình hai tác phẩm được cho là tiểu thuyết đầu tiên của văn học Việt Nam hiện đại: Quả dưa đỏ và Tố Tâm. Và mặc dù là cuốn sách “mở đầu”, nhưng những vấn đề Thiếu Sơn đưa ra, nay vẫn còn tính thời sự