Bạn văn bạn mình - Văn thi sĩ hiện đại

Bạn văn bạn mình - Văn thi sĩ hiện đại

Dịch giả:
Số trang:
336 trang
Quy cách:
14x22.5 cm

Bạn văn bạn mình - Văn thi sĩ hiện đại

Dịch giả:
Số trang: 336 trang
Quy cách: 14x22.5 cm
Ấn bản Văn Thi Sĩ Hiện Đại của nhà thơ Bàng Bá Lân do NXB Kim Đồng ấn hành lần này gồm 2 quyển. Quyển I: Kỷ niệm văn thi sĩ hiện đại” tuyển chọn những bài khắc họa chân dung 7 tác giả: Nguyễn Nhược Pháp, Nguyễn Hiến Lê, Anh Thơ, Đông Hồ, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Vỹ. Quyển II: Văn thi sĩ hiện đại gồm: Bình Nguyên Lộc, Trọng Lang, Phi Vân, Mộng Tuyết, Vân Đài…