Bạn Văn Bạn Mình - Văn Thi Sĩ Tiền Chiến

Bạn Văn Bạn Mình - Văn Thi Sĩ Tiền Chiến

Dịch giả:
Số trang:
316 trang
Quy cách:
14 x 22.5 cm

Bạn Văn Bạn Mình - Văn Thi Sĩ Tiền Chiến

Dịch giả:
Số trang: 316 trang
Quy cách: 14 x 22.5 cm

Với phương châm “chỉ nói đến các bạn làng văn mà tôi đã được hân hạnh quen biết nhiều”, những gương mặt văn sĩ tiền chiến được nhà thơ Nguyễn Vỹ khắc họa chân dung, giúp độc giả hiểu thêm về “thế hệ Văn học Cận kim” như: Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Vũ Trọng Phụng, Lê Văn Trương, Lan Khai, Lưu Trọng Lư, Vi Huyền Đắc, Khái Hưng, Nhất Linh, Thế Lữ, Trương Tửu, Mộng Sơn, Nguyễn Tuân, Phạm Huy Thông, Nguyễn Nhược Pháp, Anh Thơ, Vũ Bằng, Thâm Tâm, Vũ Ngọc Phan, Trần Tuấn Khải, Phan Khôi, Thiếu Sơn, Đông Hồ, Mộng Tuyết, Quách Tấn, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử…

“Tác phẩm này không phải là một văn học sử, cũng không phải một công trình khảo luận. Đây là chứng dẫn một thời đại, của một người đã bước trong lịch trình hăng say của thế hệ Văn học Cận kim, đã lăn lóc hằng ngày với các bạn đồng hành. Nó đã sống, đã thấy, đã cảm xúc giữa một thế giới mới đột nhiên xuất hiện từ một thế giới cũ. Nó đã chia sẻ những vinh nhục của số kiếp con nhà văn.” (Nguyễn Vỹ)