Bí kíp khiến bạn thích đọc sách - Ngay cả với những bạn không thích đọc sách

Bí kíp khiến bạn thích đọc sách - Ngay cả với những bạn không thích đọc sách

Dịch giả:
Số trang:
112 trang
Quy cách:
14.5x20.5 cm

Bí kíp khiến bạn thích đọc sách - Ngay cả với những bạn không thích đọc sách

Dịch giả:
Số trang: 112 trang
Quy cách: 14.5x20.5 cm
Hàng tấn lý do chính đáng hoặc rất tuyệt để ngốn những cuốn sách nhiều nhất có thể trong cuộc đời mà không lo béo phì. Đây là cuốn sách cần đọc trước khi đọc những cuốn sách khác.