Big Data Tuyển Tập Dữ Liệu Lớn

Big Data Tuyển Tập Dữ Liệu Lớn

Dịch giả:
Nhóm Phân tích Kinh Tế
Số trang:
232 trang
Quy cách:
13 x 20.5 cm

Big Data Tuyển Tập Dữ Liệu Lớn

Dịch giả: Nhóm Phân tích Kinh Tế
Số trang: 232 trang
Quy cách: 13 x 20.5 cm

Khi bạn sử dụng sản phẩm của một trong năm đại gia GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) chắc bạn không ngờ rằng mình đã góp phần tạo ra dữ liệu lớn (Big Data). Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, các hoạt động hằng ngày của chúng ta (tiêu dùng, giao tiếp, di chuyển,) tạo ra các dữ liệu, mà dấu vết là những "mảnh vụn dạng số".

Từ thực tế này, khoa học dữ liệu (Data Science) ra đời để xử lí, trong thời gian kỉ lục, những dữ liệu đa dạng, thường ít được cấu trúc, ngày càng tăng, liên tục thay đổi, với những ứng dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực và tác động đến mọi mặt của cuộc sống.