Bốn Học Thuyết Truyền Thông

Bốn Học Thuyết Truyền Thông

Dịch giả:
Số trang:
263 trang
Quy cách:
13x20.5 cm

Bốn Học Thuyết Truyền Thông

Dịch giả:
Số trang: 263 trang
Quy cách: 13x20.5 cm

Bốn Học Thuyết Truyền Thông đã xác định các loại hình mà báo chí thế giới phương Tây có:

- Thuyết Độc đoán hình thành từ các thế kỉ mà chế độ độc tài về chính trị cầm quyền từ thời Plato đến Machiavelli;

- Thuyết Tự do hình thành từ thời Milton, Locke, Mill và thời kì Phục hưng;

- Thuyết Trách nhiệm Xã hội hình thành từ thời kì cải cách truyền thông và trong những nghi ngờ của triết lí thời kì Phục hưng;

- Thuyết Toàn trị Xô viết hình thành trong thời kì Marx, Lenin, Stalin và Đảng Cộng sản Liên Xô.

Mỗi chương trong bốn chương sẽ giới thiệu về tác phẩm, phong cách và ý kiến của các tác giả. Nhóm tác giả không áp đặt bất kì một quan điểm nào lên các vấn đề được bàn luận trong những chương tiếp theo, dù có đề cập tới những kết luận của mình.