Ca Dao Tục Ngữ Bằng Tranh

Ca Dao Tục Ngữ Bằng Tranh

Dịch giả:
Số trang:
180 trang
Quy cách:
14.5 x 20.5 cm

Ca Dao Tục Ngữ Bằng Tranh

Dịch giả:
Số trang: 180 trang
Quy cách: 14.5 x 20.5 cm

Tục ngữ, ca dao là kho tàng kinh nghiệm sống quý giá, là tiếng nói chứa đựng tâm tư, tình cảm của người lao động từ ngàn đời để lại. Các em cùng đọc bộ sách này để hiểu đời sống tinh thần cùng những lời nhắ nhủ của ông cha…