Các hung thần lên cơn khát

Các hung thần lên cơn khát

Dịch giả:
Trần Mai Châu
Số trang:
304 trang
Quy cách:
13,5 x 20,5 cm

Các hung thần lên cơn khát

Dịch giả: Trần Mai Châu
Số trang: 304 trang
Quy cách: 13,5 x 20,5 cm
Các hung thần lên cơn khát là một thiên hùng ca bi tráng về thời kỳ Cách mạng Pháp. Điều gì sẽ đến khi lý tưởng trở thành ngọn hải đăng tỏa sáng dẫn đường, khi lý tưởng trở thành vị thần được tôn thờ mù quáng, khi lý tưởng được sùng bái một cách bất khả tư nghị? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi con người trở thành nô lệ của dư luận, khi suy nghĩ bị dẫn dắt bởi đám đông?