Các Rủi Ro Của Đô Thị

Các Rủi Ro Của Đô Thị

Dịch giả:
Số trang:
262 trang
Quy cách:
14 x 20.5 cm.

Các Rủi Ro Của Đô Thị

Dịch giả:
Số trang: 262 trang
Quy cách: 14 x 20.5 cm.
Các Rủi Ro Của Đô Thị Từ hơn một thế kỷ nay, thành phố luôn phải đối mặt với rủi ro, nhưng đó không phải là những tai họa như lửa hay dịch bệnh. Con người và các hoạt động của con người tập trung nhiều ở đô thị càng làm trầm trọng thêm các tác động của rủi ro thiên nhiên và đôi khi còn làm nảy sinh các rủi ro đó. Sự phát triển liên tục của công nghệ mới làm thay đổi bản chất của các mối nguy hiểm, mỗi thảm họa lại cho thấy mối liên hệ xa xưa của thành phố và của ngành công nghiệp. Thành phố hiện đại cũng là nơi tích tụ các hành vi cướp bóc và bạo lực xã hội, nguồn gốc gây bất ổn. Trách nhiệm của chính quyền, những người đảm bảo lợi ích chung ở các cấp khác nhau, là phải đáp ứng yêu cầu của người dân về một thành phố an toàn hơn và được thông tin nhiều hơn. Đối với từng loại rủi ro của đô thị này, bên cạnh những biện pháp kỹ thuật, việc bảo vệ và phòng chống chủ yếu dựa vào quy định: đó là quy định liên quan đến sử dụng đất, các loại giấy phép sử dụng và quản lý đất.Thông qua những cách nhìn về luật, địa lý và quy hoạch đô thị, cuốn sách này đưa ra một đánh giá về tình hình của các rủi ro, đã được ghi nhận hoặc có thể xảy ra, sau đó phân tích và đánh giá hiệu quả của những biện pháp phòng chống và biện pháp bảo hiểm.