CÁI GÌ THẾ NHỈ

CÁI GÌ THẾ NHỈ

Dịch giả:
Mây Sao
Số trang:
32 trang
Quy cách:
24 x 18.5 cm

CÁI GÌ THẾ NHỈ

Dịch giả: Mây Sao
Số trang: 32 trang
Quy cách: 24 x 18.5 cm
Ngoài sân trang trại bỗng xuất hiện một thứ đồ lạ lùng. Là cái gì thế nhỉ? Cậu chuột thì bảo đó là ô tô, gà nhép lại nói đó là bồn tắm… Bé ơi, hãy cùng thử tài tưởng tưởng với các con vật để xem đó là thứ gì nhé!