Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay

Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay

Dịch giả:
Phạm Văn Thiều; Ngô Vũ
Số trang:
488 trang
NXB:
Trẻ
Quy cách:
14.5 x 20.5 cm

Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay

Dịch giả: Phạm Văn Thiều; Ngô Vũ
Số trang: 488 trang
NXB: Trẻ
Quy cách: 14.5 x 20.5 cm

Nội dung sách đề cập đến cuộc đối thoại của hai nhà khoa học. Một của nhà vật lý thiên văn vốn là phật tử, người mong muốn đem những hiểu biết khoa học của bản thân đối chiếu với những nguồn gốc triết học về sự sống theo quan niệm nhà Phật. Một là nhà khoa học phương Tây trở thành nhà sư, người mà những kinh nghiệm cá nhân đã kích thích ông so sánh hai con đường nhận thức hiện thực khách quan.