CHIẾN BINH CỔ ĐẠI

CHIẾN BINH CỔ ĐẠI

Dịch giả:
Số trang:
60 trang
Quy cách:
24.5x31 cm

CHIẾN BINH CỔ ĐẠI

Dịch giả:
Số trang: 60 trang
Quy cách: 24.5x31 cm
Các nhà cầm quân vĩ đại trong lịch sử lao vào trận chiến cùng với những đội quân đáng sợ nhất! Cho dù phóng tên từ lưng ngựa như quân Hung huyền thoại hay mua kiếm như các nhà sư Thiếu Lâm tao nhã, những nhà cầm quân này có thể vừa khôn ngoan vừa vô cùng tàn bạo. Những trận chiến nổi tiếng, các tướng lĩnh dũng cảm và những vũ khí tinh xảo trở nên sống động qua hình ảnh minh họa của Joe Lillington, giúp chúng ta theo dõi quá trình phát triển của các chiến binh từ Thời kì Đồ Đá cho đến trước Thập tự chinh.