Chúng Vận Hành Như Thế Nào-Thế Giới Nơi Em Sống

Chúng Vận Hành Như Thế Nào-Thế Giới Nơi Em Sống

Dịch giả:
Hoàng Thanh Thủy; Lại Thị Thu Hiền
Số trang:
144 trang
Quy cách:
21 x 27 cm

Chúng Vận Hành Như Thế Nào-Thế Giới Nơi Em Sống

Dịch giả: Hoàng Thanh Thủy; Lại Thị Thu Hiền
Số trang: 144 trang
Quy cách: 21 x 27 cm

Mọi người đều đi mua sắm, xem quảng cáo trên truyền hình, nhưng mấy ai hiểu được về sự vận hành của một siêu thị hay một chiến dịch quảng cáo? C

uốn sách này giúp em khám phá, tham khảo cách thức hoạt động của một mô hình nhà nước phát triển trên thế giới với các bộ máy chính trị, xã hội, kinh tế của nó…

Em cũng có thể tìm hiểu về sự vận hành của một bệnh viện, một vườn thú, một siêu thị, công việc của những người tham gia vào các tổ chức đó… để có thể định hướng được một nghề nghiệp trong tương lai.