Chuyện Kể Thành Ngữ

Chuyện Kể Thành Ngữ

Dịch giả:
Số trang:
132 trang
Quy cách:
20.5 x 18.5 cm

Chuyện Kể Thành Ngữ

Dịch giả:
Số trang: 132 trang
Quy cách: 20.5 x 18.5 cm

Đánh trống, bỏ dùi liệu có phải là đánh trống rồi vứt dùi đi? “Voi” và “tiên” trong “Được voi đòi tiên” có phải là con voi và cô tiên? “Nắc nẻ” trong “Cười như nắc nẻ” là gì? Các lí giải trong “Chuyện kể thành ngữ” sẽ khiến bạn ngạc nhiên và vô cùng thích thú.