Cô Gái Thứ Ba

Cô Gái Thứ Ba

Dịch giả:
Hoàng Văn
Số trang:
318 trang
NXB:
Trẻ
Quy cách:
13x20cm

Cô Gái Thứ Ba

Dịch giả: Hoàng Văn
Số trang: 318 trang
NXB: Trẻ
Quy cách: 13x20cm

Cô gái một gia đình danh giá mất tích, nhiều kẻ khả nghi xung quanh cô bị nghi ngờ. Viên thám tử tư già trong quá trình tìm kiếm cô đã phát hiện ra những âm mưu khác.