Cùng học về 3R

Cùng học về 3R

Dịch giả:
Cỏ Dại
Số trang:
59 trang
Quy cách:
14.5x20.5 cm

Cùng học về 3R

Dịch giả: Cỏ Dại
Số trang: 59 trang
Quy cách: 14.5x20.5 cm

Tại sao là 3R;

Phân biệt các loại rác thải;

Luật tái chế bao bì, vật chứa là gì?;

Kiểm tra hệ sinh thái;

Tiến xa hơn - 2R;

Các dữ liệu điển hình;

Các câu hỏi thường gặp. Cuốn sách hướng dẫn chi tiết phương pháp áp dụng mô hình 3R tại nhà, với 3 hành động trọng tâm cũng là ý nghĩa của tên gọi “3R”, đó là giảm thiểu rác thải (reduce), tái sử dụng (reuse) và tái chế rác thải (recycle).