CUỐN SÁCH LỚN RỰC RỠ VỀ GIÁO VIÊN 3+

CUỐN SÁCH LỚN RỰC RỠ VỀ GIÁO VIÊN 3+

Dịch giả:
Bảo Bình
Số trang:
28 trang
Quy cách:
25 x 26 cm

CUỐN SÁCH LỚN RỰC RỠ VỀ GIÁO VIÊN 3+

Dịch giả: Bảo Bình
Số trang: 28 trang
Quy cách: 25 x 26 cm
Cuốn sách này cho em một hình dung sống động về nghề giáo viên qua minh họa đáng yêu, lời dẫn ngắn gọn và gần gũi, còn có cả từ vựng tiếng Anh nữa đấy! Em sẽ thêm yêu mến và cảm phục những người giáo viên đáng kính của chúng ta