ĐÀO UYÊN MINH TOÀN TẬP

ĐÀO UYÊN MINH TOÀN TẬP

Dịch giả:
Trần Trọng Dương
Số trang:
536 trang
Quy cách:
15.5 x 23.5 cm

ĐÀO UYÊN MINH TOÀN TẬP

Dịch giả: Trần Trọng Dương
Số trang: 536 trang
Quy cách: 15.5 x 23.5 cm
Đào Uyên Minh là một trong những nhà thơ lớn nhất của văn học cổ điển Đông Á, hơn thế lại là một trong những nhà thơ có ảnh hưởng lớn nhất đến các nhà thơ Việt Nam thời Trung đại. Ông không chỉ ảnh hưởng tới Việt Nam bằng thơ mà còn ảnh hưởng bằng cả triết học và nhân sinh nữa… Dịch giả đã làm việc một cách thận trọng. Trong thời gian hơn mười năm, kể từ khi bắt tay vào dịch thơ Đào Uyên Minh đến nay, năm nào tác giả cũng dành một quảng thời gian để tự hiệu đính cho mình. Đó là một quá trình lao động bền bỉ. Riêng đếm các phiên dịch chú thích ở tập sách cũng đã thấy toát ra một sự cố gắng lớn lao….