Để Gió Cuốn Đi

Để Gió Cuốn Đi

Dịch giả:
Ngô Tự Lập
Số trang:
32 trang
Quy cách:
25 x 23 cm

Để Gió Cuốn Đi

Dịch giả: Ngô Tự Lập
Số trang: 32 trang
Quy cách: 25 x 23 cm

Ngày nay, ca từ của Để gió cuốn đi vẫn đầy chất cộng hưởng như năm mươi năm về trước. Bài hát thường được đón mừng với tư cách ca khúc tiêu biểu cho phong trào dân quyền ở Mĩ trong những năm 1960.