ĐỊNH CHẾ TOTEM HIỆN NAY

ĐỊNH CHẾ TOTEM HIỆN NAY

Dịch giả:
Nguyễn Tùng
Số trang:
352 trang
Quy cách:
12 x 20 cm

ĐỊNH CHẾ TOTEM HIỆN NAY

Dịch giả: Nguyễn Tùng
Số trang: 352 trang
Quy cách: 12 x 20 cm
Ảo tưởng về tôtem chủ yếu là điều này: một triết gia không biết gì về dân tộc học như Bergson, và một triết gia khác, sống vào một thời đại trong đó khái niệm định chế tôtem còn chưa thành hình, đã có thể, trước các chuyên gia đương đại, và, trong trường hợp của Rousseau, trước ngay cả sự “phát hiện” ra định chế tôtem, thâm nhập bản chất của các tín ngưỡng và các tập tục mà họ không quen thuộc, hay còn chưa có ai tìm cách thiết lập sự hiện hữu.