ĐOÀN TÀU TRONG MƠ

ĐOÀN TÀU TRONG MƠ

Dịch giả:
Bồ Câu
Số trang:
36 trang
Quy cách:
24 x 23 cm

ĐOÀN TÀU TRONG MƠ

Dịch giả: Bồ Câu
Số trang: 36 trang
Quy cách: 24 x 23 cm
Mạnh mẽ và truyền cảm từng lời thơ, cẩn trọng và bay bổng từng trang tranh vẽ, Đoàn tàu trong mơ là một trong những điều tuyệt vời cho tuổi ấu thơ. Mỗi trang sách cuốn em vào chuyển động không gian và guồng quay cấp tập. Những giọt mồ hôi lao động đang hối hả tuôn trong đêm...