Đọc Lolita Ở Tehran

Đọc Lolita Ở Tehran

Dịch giả:
Nguyễn Thu Huyền
Số trang:
524 trang
Quy cách:
15.5 x 24 cm

Đọc Lolita Ở Tehran

Dịch giả: Nguyễn Thu Huyền
Số trang: 524 trang
Quy cách: 15.5 x 24 cm
Đọc Lolita ở New York, không có gì đáng nói. Đọc Lolita ở Paris, lại càng không có gì đáng nói. Đọc Lolita ở Thimphu, Bhutan thì hẳn có hơi đặc biệt. Đọc Lolita ở Tehran, càng đặc biệt. Đặc biệt, vì đó là Tehran. Là Iran. Nơi người ta có thể mất mạng vì đấu tranh cho quyền chính đáng của phụ nữ, cho phẩm giá đích thực của con người.