Đọc Sách Thật Vui

Đọc Sách Thật Vui

Dịch giả:
Bun Chip
Số trang:
52 trang
Quy cách:
18 x 24 cm

Đọc Sách Thật Vui

Dịch giả: Bun Chip
Số trang: 52 trang
Quy cách: 18 x 24 cm

Với minh họa người que hóm hỉnh, ngôn từ giản dị dí dỏm, “Đọc sách thật vui” gửi đi một thông điệp vượt thời gian: chẳng phát kiến nào vĩ đại bằng hành trình khám phá thế giới qua niềm vui đọc sách.