Gia Huấn Ca Tường Chú

Gia Huấn Ca Tường Chú

Dịch giả:
Số trang:
178 trang
Quy cách:
15 x 13.5 cm

Gia Huấn Ca Tường Chú

Dịch giả:
Số trang: 178 trang
Quy cách: 15 x 13.5 cm

Văn hoá của người Việt đề cao đạo lý làm người, giáo dục tình nghĩa cha con, mẹ con, dâu rể, quan hệ thầy trò. “Gia Huấn Ca” là một tập sách dạy về các đạo lý đó, cách đối nhân xử thế trong gia đình, ngoài xã hội, sao cho cùng biết người biết ta, tôn trọng người, tôn trọng mình. Mặc dù “Gia Huấn Ca” được phổ biến và lưu truyền cách đây mấy trăm năm nhưng có nhiều giá trị, nền tảng tiến bộ và phù hợp cho đến ngày nay.

Chẳng hạn đối với cha mẹ hai bên đều phải đối đãi công bằng:

Dù nội ngoại, hai bề cũng vậy

Đừng tranh hành bên ấy bên này

Cù lao đôi đức cao dày

Phải lo hiếu kính đêm ngày không khăng

 

Đối với chị em, họ hàng:

Miếng bùi ngọt chia đều như một,

Khi nắng mưa ấm sốt đỡ tay

Mấy nhau như bát nước đầy

Lá lành đùm bọc, bóng cây rườm rà

 

Dạy con lòng yêu thương với người cơ nhỡ, không may:

Thấy ai đói rách thì thương

Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn,

Thương người như thể thương thân,

 

Người ta phải bước khó khăn, đến nhà:

Đồng tiền bát gạo mang ra

Rằng: “Đây cần kiệm gọi là làm duyên”…