Giáo dục Nhật Bản: Số đếm (3-4 tuổi)

Giáo dục Nhật Bản: Số đếm (3-4 tuổi)

Dịch giả:
Nhóm U.I.H.
Số trang:
68 trang
Quy cách:
21 x 29,5cm

Giáo dục Nhật Bản: Số đếm (3-4 tuổi)

Dịch giả: Nhóm U.I.H.
Số trang: 68 trang
Quy cách: 21 x 29,5cm

Số đếm (3~4 tuổi) hướng đến đối tượng là những trẻ bắt đầu có hứng thú với số đếm. Trẻ sẽ thích thú luyện tập với các bài có lồng ghép dán nhãn hay tô màu. Quyển sách giúp trẻ nắm được những kiến thức cơ bản về số đếm như nhận biết được vật cần đếm, đếm số đến 3, so sánh số, số thứ tự…

- Các bài tập chính trong sách:

+ Số đếm đến 3: tô màu theo ô có số/ nhận biết và dán nhãn những số tương tự nhau

+ Số lượng và con số: nhận biết số lượng, con số, chữ số/ luyện tập số đếm từ 1~3

+ So sánh số: bài tập đối ứng 1 – 1/ quan hệ “bằng nhau”, “nhiều hơn”, “ít hơn”