Giáo dục Nhật Bản: Xem đồng hồ (5-7 tuổi)

Giáo dục Nhật Bản: Xem đồng hồ (5-7 tuổi)

Dịch giả:
Nhóm U.I.H.
Số trang:
76 trang
Quy cách:
21 x 29,5cm

Giáo dục Nhật Bản: Xem đồng hồ (5-7 tuổi)

Dịch giả: Nhóm U.I.H.
Số trang: 76 trang
Quy cách: 21 x 29,5cm

Xem đồng hồ (5~7 tuổi) Quyển sách này giúp trẻ luyện tập xem “giờ chẵn”, “giờ rưỡi”, “giờ lẻ” và nắm được cấu tạo của mặt đồng hồ. Ngoài ra còn giúp trẻ có thể liên hệ được thời gian vào cuộc sống. Trẻ được luyện tập một cách vui vẻ, được khơi gợi hứng thú học tập qua các dạng bài có lồng ghép dán nhãn, trò chơi mê cung…

Các dạng bài tập trong sách “Xem đồng hồ (5~7 tuổi)”:

+ Cấu tạo của đồng hồ

+ Xem giờ lẻ