[Tủ sách văn học trong nhà trường] - Gió lạnh đầu mùa

[Tủ sách văn học trong nhà trường] - Gió lạnh đầu mùa

Dịch giả:
Số trang:
204 trang
Quy cách:
13 x 19 cm

[Tủ sách văn học trong nhà trường] - Gió lạnh đầu mùa

Dịch giả:
Số trang: 204 trang
Quy cách: 13 x 19 cm

Ngay trong tác phẩm đầu tay (Gió đầu mùa), người ta đã thấy Thạch Lam đứng vào một phái riêng… Ông có một ngòi bút lặng lẽ, điềm tĩnh vô cùng, ngòi bút chuyên tả tỉ mỉ những cái rất nhỏ và rất đẹp… Phải là người giàu tình cảm lắm mới viết được như vậy…