Hắc Tuấn Mã Hồi Kí Của Một Chú Ngựa

Hắc Tuấn Mã Hồi Kí Của Một Chú Ngựa

Dịch giả:
Bùi Bảo Dung
Số trang:
320 trang
Quy cách:
13 x 19 cm

Hắc Tuấn Mã Hồi Kí Của Một Chú Ngựa

Dịch giả: Bùi Bảo Dung
Số trang: 320 trang
Quy cách: 13 x 19 cm

HẮC TUẤN MÃ là hồi kí của chú ngựa ô cùng tên, bắt đầu từ thời thơ ấu tự do, hạnh phúc tại điền trang vùng nông thôn Anh quốc, tới những năm tháng kéo xe chở khách vất vả, cực nhọc tại London, cho đến thời gian nghỉ ngơi bình yên khi về già. Trong suốt cuộc đời nhiều thăng trầm, Hắc Tuấn Mã đã gặp đủ người tốt kẻ xấu, chứng kiến nhiều cảnh tượng ngược đãi độc ác nhưng cũng không ít câu chuyện cảm động về sự tốt bụng và tình yêu thương loài vật.