HIỂU VỀ TÀI CHÍNH VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI-CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

HIỂU VỀ TÀI CHÍNH VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI-CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

Dịch giả:
Hoàng Thi
Số trang:
32 trang
Quy cách:
14.5 x 20.5 cm

HIỂU VỀ TÀI CHÍNH VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI-CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

Dịch giả: Hoàng Thi
Số trang: 32 trang
Quy cách: 14.5 x 20.5 cm
Bộ sách Hiểu về tài chính, vững bước tương lai tập trung vào việc bồi đắp cho các bạn đọc nhỏ tuổi những hiểu biết về tài chính phù hợp. Những kiến thức bộ sách đem lại sẽ giúp chúng ta xây dựng những kĩ năng vững chắc hỗ trợ cho việc học môn Toán, đồng thời hình thành các thói quen tài chính có trách nhiệm cho tương lai.