Khi loài vật lên ngôi

Khi loài vật lên ngôi

Dịch giả:
Đăng Thư
Số trang:
353 trang
Quy cách:
14 x 20.5 cm

Khi loài vật lên ngôi

Dịch giả: Đăng Thư
Số trang: 353 trang
Quy cách: 14 x 20.5 cm
Khi loài vật lên ngôi của Karel Čapek là một tác phẩm văn chương mang đầy tính tiên tri pha lẫn hài hước, châm biếm và phản biện xã hội cực kỳ sâu sắc; từ khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh, chính trị, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa nô lệ, chủ nghĩa quân phiệt, pháp luật, tôn giáo, triết học, sự phân biệt chủng tộc, quyền lực báo chí, và mọi đặc điểm của bản chất con người mà ta có thể nghĩ đến, không gì thuộc về con người mà xa lạ với Karel Čapek!