Khi Người Ta Lớn

Khi Người Ta Lớn

Dịch giả:
Số trang:
220 trang
Quy cách:
13 x 20.5 cm

Khi Người Ta Lớn

Dịch giả:
Số trang: 220 trang
Quy cách: 13 x 20.5 cm
Khi Người Ta Lớn được tập hợp những bài tản văn, tạp bút của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc dành cho tuổi mới lớn, nhằm đưa ra những lời khuyên bổ ích dành cho lứa tuổi có nhiều thay đổi về tâm lý và thể chất này: làm sao để đủ sức khỏe học hành, cách gì để xả stress sau mỗi kỳ thi, nghỉ hè như thế nào cho hiệu quả, những mối quan hệ cha mẹ - con cái…dưới góc nhìn của một bác sĩ nhi, đồng thời cũng là một nhà tâm lý và một phụ huynh.