Không Gian Đô Thị Trên Thế Giới

Không Gian Đô Thị Trên Thế Giới

Dịch giả:
Số trang:
287 trang
Quy cách:
14 x 20,5 cm

Không Gian Đô Thị Trên Thế Giới

Dịch giả:
Số trang: 287 trang
Quy cách: 14 x 20,5 cm

Gần một nửa dân số trên hành tinh này sống ở thành phố. Sự tập trung dân cư này là một trong những điểm đáng chú ý nhất của thế kỷ XX, tác động đến sự phát triển không gian đô thị trên thế giới. Thành phố là một tổng thể phức hợp rất khó nắm bắt được toàn bộ hay từng sắc thái riêng biệt. Một mặt, đó là một hiện tượng độc nhất và có tính quốc gia, mặt khác, đó lại là một hiện tượng quốc tế và toàn cầu. Thông qua cuốn sách này, chúng tôi cố gắng giới thiệu tất cả các yếu tố tạo nên thành phố và sự đa dạng của các thành phố đó, đồng thời cũng tìm cách tiếp cận các thành phố trên thế giới.