Kinh thành Huế - Tìm hiểu quá trình xây dựng Kinh đô nhà Nguyễn - Di sản thế giới của Việt Nam

Kinh thành Huế - Tìm hiểu quá trình xây dựng Kinh đô nhà Nguyễn - Di sản thế giới của Việt Nam

Dịch giả:
Số trang:
0 trang
Quy cách:
16 x 24 cm

Kinh thành Huế - Tìm hiểu quá trình xây dựng Kinh đô nhà Nguyễn - Di sản thế giới của Việt Nam

Dịch giả:
Số trang: 0 trang
Quy cách: 16 x 24 cm
Cuốn sách mà các bạn đang có trong tay là một công trình biên khảo về Kinh thành Huế của tác giả là một người đã gắn bó với Huế bằng cả cuộc đời và ngòi bút của mình. Nếu có một bộ môn "Huế học" thì Phan Thuận An chính là một trong những nhà "Huế học" viết ra những điều đáng đọc hơn cả. "Sự hòa quyện vào môi trường thiên nhiên, vẻ đẹp của kiến trúc đặc biệt và các công trình có trang trí là một phản ánh độc đáo của nền đế chế Việt Nam ngày xưa vào thời đạt đến đỉnh cao của nó".