Kokoro - Những Ám Thị Và Âm Vang Trong Đời Sống Nội Tại Nhật Bản

Kokoro - Những Ám Thị Và Âm Vang Trong Đời Sống Nội Tại Nhật Bản

Dịch giả:
Như Lôi
Số trang:
373 trang
Quy cách:
14.5 x 20.5 cm

Kokoro - Những Ám Thị Và Âm Vang Trong Đời Sống Nội Tại Nhật Bản

Dịch giả: Như Lôi
Số trang: 373 trang
Quy cách: 14.5 x 20.5 cm

Những năm hai mươi thời Minh Trị, Nhật Bản đang chuyển mình thành một quốc gia công nghiệp hóa, đắm chìm trong không khí duy tân cùng những chuyển biến xã hội quá nhanh chóng. Lafcadio Hearn sống mười bốn năm cuối đời ở Nhật suốt thời kỳ này và viết hơn bốn ngàn trang sách về đất nước và con người Nhật Bản. Bằng khả năng quan sát tinh tế và đồng cảm lớn lao, ông đã nắm bắt được những tâm trạng mâu thuẫn của thời đại. Tập hợp mười lăm bài tiểu luận, tản văn và truyện cổ, Kokoro đã phóng chiếu tâm thức và cảm xúc nội tại của nước Nhật buổi giao thời những năm 1890.

"Những tiểu luận trong Kokoro nằm trong số những tác phẩm hay nhất cùa Hearn về Nhật Bản, vì những góc nhìn đa dạng của chúng, và còn vì sự nhận xét với nhãn quan sáng tỏ của ông về những giá trả và lợi ích trong cuộc lao mình vào tính hiện đại trong không gian của một thế hệ." (Patricia Welch)