Lagom - Vừa Đủ - Đẳng Cấp Sống Của Người Thụy Điển

Lagom - Vừa Đủ - Đẳng Cấp Sống Của Người Thụy Điển

Dịch giả:
First News
Số trang:
160 trang
Quy cách:
14 x 17 cm

Lagom - Vừa Đủ - Đẳng Cấp Sống Của Người Thụy Điển

Dịch giả: First News
Số trang: 160 trang
Quy cách: 14 x 17 cm

"Không quá ít, không quá nhiều, chỉ vừa đủ" là cốt lõi của phong cách sống Lagom, nhưng biết như thế nào là đủ thì còn phụ thuộc vào giới hạn của mỗi người. Người Thụy Điển dùng Lagom như kim chỉ nam cho cả dân tộc, hình thành nên phong cách sống, ứng xử giao tiếp và thậm chí cả ẩm thực của riêng mình.