Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Vùng Đất Nam Bộ (từ khởi thủy đến năm 1945)

Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Vùng Đất Nam Bộ (từ khởi thủy đến năm 1945)

Dịch giả:
Số trang:
696 trang
Quy cách:
16 x 23 cm

Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Vùng Đất Nam Bộ (từ khởi thủy đến năm 1945)

Dịch giả:
Số trang: 696 trang
Quy cách: 16 x 23 cm

Từ hàng ngàn năm trước, một số thư tịch cổ Trung Hoa như Lương thư, Tùy thư, Đường thư, Tân Đường thư... đã có những ghi chép về vùng đất này, dù còn rất sơ sài. Một số sứ thần Trung Hoa du hành phương Nam đã ghi lại khá tỉ mỉ cảnh vật, con người và một số hoạt động văn hóa ở vùng đất Nam bộ lúc ấy và các vùng lân cận mà đáng kể nhất là cuốn Chân Lạp phong thổ ký của Châu Đạt Quan.