LUẬN VỀ BIẾU TẶNG

LUẬN VỀ BIẾU TẶNG

Dịch giả:
Số trang:
496 trang
Quy cách:
12 x 20 cm

LUẬN VỀ BIẾU TẶNG

Dịch giả:
Số trang: 496 trang
Quy cách: 12 x 20 cm
Luận về biếu tặng (1925) là tác phẩm thuộc hàng kinh điển của Marcel Mauss. Trong cuốn sách nhỏ này, ông đã lập luận rằng những món quà không bao giờ “miễn phí”. Lịch sử của con người là lịch sử của những lần trao đổi quà tặng qua lại, và điều này vượt qua mọi ranh giới giữa vật chất và tinh thần. Món quà, ngoài giá trị của chính nó, còn bao hàm nhiều giá trị khác như về danh dự, địa vị, thậm chí còn giống như một sự thách thức đối với người nhận quà. Chính mối quan hệ giữa món quà và người tặng đã tạo ra nghĩa vụ “đáp trả” của người nhận.