Lý Tự Trọng

Lý Tự Trọng

Dịch giả:
Số trang:
52 trang
Quy cách:
19 x 26 cm

Lý Tự Trọng

Dịch giả:
Số trang: 52 trang
Quy cách: 19 x 26 cm

Tiếng hát khát vọng tự do, độc lập của Lý Tự Trọng đã thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng trong lòng các chiến sĩ. Thôi thúc họ đứng lên phá nát ngục tù, giành lại tự do cho dân tộc.