Marketing vô thức - P1:  Đột nhập tâm trí

Marketing vô thức - P1: Đột nhập tâm trí

Dịch giả:
Hoàng Đức Long
Số trang:
0 trang
Quy cách:

Marketing vô thức - P1: Đột nhập tâm trí

Dịch giả: Hoàng Đức Long
Số trang: 0 trang
Quy cách:
Một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho các chiến lược marketing. Một “công trình nghiên cứu" dựa trên những kiến thức từ khoa học thần kinh, kinh tế học hành vi, tâm lý học nhận thức và tâm lý học xã hội. Một con đường khác ngắn hơn, khoa học và hiệu quả hơn để hướng khách hàng đến hành vi mua. Phil Barden đã mang tới một con đường mới: Marketing vô thức giúp các marketers có thể trực tiếp tác động vào tiềm thức của khách hàng, khiến họ thẩm thấu những thông tin marketing của chúng ta đưa ra một cách trôi chảy hơn và gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của họ một cách vô thức. Phần 1: Đột nhập tâm trí – Ở phần này, bạn sẽ được dẫn dắt đến với những kiến thức thần kinh học bên trong não bộ quyết định hành vi mua hàng của người tiêu dùng.