Nàng Kim Liên ở trấn Tây Môn

Nàng Kim Liên ở trấn Tây Môn

Dịch giả:
Minh Thương
Số trang:
188 trang
Quy cách:
13 x 20.5 cm

Nàng Kim Liên ở trấn Tây Môn

Dịch giả: Minh Thương
Số trang: 188 trang
Quy cách: 13 x 20.5 cm
Diêm Liên Khoa đã tái sinh một Kim Liên khác, trong một không gian khác và bằng một cái nhìn khác. Ông đã tách Kim Liên ra khỏi huyện Thanh Hà để đưa về vùng núi Bá Lâu - không gian văn học của riêng ông, đặt nhân vật vào cơn bão kinh tế thị trường thời kì đầu cải cách mở cửa, nhào nặn trong những mối quan hệ phức tạp của đời sống hiện đại. Chọn cách viết lại tích xưa, Diêm Liên Khoa đã khai thác những ấn tượng sẵn có trong tâm khảm độc giả, từ đó tiến hành đối thoại với văn học quá khứ, với các cách hiểu về Kim Liên trong truyện xưa, đồng thời thể hiện sự trăn trở, day dứt về một thế giới của hiện tại, thế giới mà ở đó quyền lực và tính dục làm tha hoá và bóp méo nhân tính con người…