NGHIÊN CỨU BÀI HỌC VÌ CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP

NGHIÊN CỨU BÀI HỌC VÌ CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP

Dịch giả:
Khổng Thị Diễm Hằng
Số trang:
164 trang
Quy cách:

NGHIÊN CỨU BÀI HỌC VÌ CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP

Dịch giả: Khổng Thị Diễm Hằng
Số trang: 164 trang
Quy cách:
Nghiên cứu bài học đã được giới thiệu một cách tích cực từ Nhật Bản ra nhiều nước trên thế giới, bắt đầu là ở Mỹ. Việc làm này gắn liền với giáo dục toán học nên nhiều người thường hiểu lầm rằng Nghiên cứu bài học chỉ dành cho môn Toán hay các môn khoa học. Ở một số nước, áp dụng Nghiên cứu bài học được xem như cải tiến sinh hoạt chuyên môn- một hoạt động truyền thống có tính đánh giá chuyên môn giữa các giáo viên. Đóng thời, Nghiên cứu bài học thường chỉ được tiến hành ở quy mô tổ chuyên môn mà không được áp dụng đồng bộ ở cấp độ toàn trường. Do vậy, tính bền vững của mô hình này ở các trường học vẫn còn là một câu hỏi lớn. Cuốn sách này khám phá một cách toàn diện ý tưởng Nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập và nhấn mạnh đối với văn hoá nhà trường là bước cần thiết để thay đổi mức độ học tập của học sinh, giáo viên và thậm chí cả phụ huynh nữa. Theo đó, chúng ta không chỉ hướng tới việc thay đổi hoạt động ở cấp độ lớp học mà còn cần đổi mới cách quản lý và lãnh đạo ở cấp độ nhà trường và hơn thế nữa. Cuốn sách này quan niệm rằng Nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập - tầm nhìn và khung toàn diện của đổi mới nhà trường - cần phải được thực hiện một cách tổng thể trong các môn học. Các chương sách bao gồm những nội dung sau: Tạo thời gian Xây dựng đội ngũ Thúc đẩy đổi mới Cải thiện bài học hằng ngày Tiến hành bài học nghiên cứu Thảo luận bài học đã đủ Duy trì đối mới nhà trường dựa trên Nghiên cứu bài học vì Cộng đồng học tập Nghiên cứu bài học và Công động học tập đã và đang được thực hiện ở các nước và vùng lãnh thổ châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam và Singapore. Cuốn sách này sẽ thực sự hữu ích cho những ai tham gia vào hoạch định chính sách giáo dục và cũng như các nhà giáo dục ở mọi cấp độ.