Người Con Gái Xóm Cung

Người Con Gái Xóm Cung

Dịch giả:
Số trang:
200 trang
Quy cách:
13 x 20.5 cm

Người Con Gái Xóm Cung

Dịch giả:
Số trang: 200 trang
Quy cách: 13 x 20.5 cm
“Tác phẩm của Tô Hoài không chỉ hấp dẫn người đọc ở nguồn tư liệu tươi rói về đời sống văn nghệ một thời mà còn ở giọng kể và cách tạo không khí truyện kể. Sự linh hoạt của ngòi bút và phong cách văn xuôi hấp dẫn của Tô Hoài có lẽ bắt nguồn từ chính quan niệm của ông: Cuộc đời như là văn chương.”